Od upodlenia waluty do społecznego upadku

Na swoim najbardziej podstawowym poziomie, Dylan Grice z SocGen zauważa, że działalność gospodarcza jest nie więcej niż wymianą między nieznajomymi. Zależność ta jest zatem uwarunkowana od stopnia ufności między nieznajomymi. Pieniądz jest środkiem wymiany, jest również elementem zaufania. Skorumpowane pieniądze dlatego korumpują zaufanie.

Inflacja. www.expresso.pt

Grice podkreśla, że historia pełna jest wielkich zaburzeń, w których spójność społeczna została podważona przez zniszczenie waluty. “Multy-dekady inflacyjnego kredytu, teraz będą miały podobne żrące skutki. Jednak banki centralne nadal podążają tą samą drogą” Czyż tego nie widać. Dalsze obniżenie wartości pieniądza spowoduje dalszą degradację społeczeństwa. Autor obawia się wielkiego bałaganu.

Wybrane fragmenty wypowiedzi Dylan’a Grice’a:

Jeżeli władze podnoszą podatki wyraźnie i otwarcie, wyborcy wiedzą dokładnie, dlaczego mają mniejszą siłę nabywczą. Wiedzą też, jak dużo mniej jej mają. Ale jeśli władza natomiast “opodatkuje” pieniądze, po prostu drukując ich więcej, podnoszą oni dochody w sposób potajemny. Nikt nie wie, na którego spadnie ciężar. Ludzie zauważają tylko, że nie mogą sobie pozwolić na rzeczy, które były w ich zasięgu, lub nie mogą sobie pozwolić na rzeczy, na które wszyscy mogą sobie pozwolić. Oni wiedzą, że coś jest nie tak, ale po prostu nie wiedzą, co, i dlaczego, kto jest winien. Więc nieuchronnie szukają kogoś, aby go obwinić.

John Maynard Keynes, rozumiał właściwie co znaczy pojecie zdefraudowanego pieniądza (w rzeczywistości, -ironicznie tak bardzo, wielu dzisiejszych jego zwolenników -keynesistów, wspiera programy luzowania ilościowego ang. quantitative easing-QE), w 1921 roku powiedział:

“Za sprawą ciągłego procesu inflacji, rządy mogą skonfiskować, potajemnie i niepostrzeżenie, ważną część bogactwa swoich obywateli. Dzięki tej metodzie nie tylko mogą konfiskować, ale konfiskować arbitralnie, podczas tego procesu kiedy zubożeje, wielu, to rzeczywiście wzbogaca niektórych …. Tym, dla których system przynosi nieplanowane zyski …. stają się “spekulantami”, są przedmiotem nienawiści … proces bogactwa i sukcesu degeneruje się do hazardu i loterii .. Lenin miał z pewnością rację. Nie ma bardziej subtelnego, pewniejszego sposobu odwrócenia istniejących podstaw społeczeństwa niż rozpusta waluty. Proces splata wszystkie siły ukryte w prawie ekonomii po stronie zniszczeń i czyni to w sposób, który nikt z miliona osób nie byłby w stanie to zdiagnozować”

Historia pełna jest wielkich zaburzeń, w których obniżenie wartości waluty zbiegło się z konfliktami społecznymi i kozłami ofiarnymi. To obniżenie waluty zbiegło się także z degradacją społeczeństwa. Różnego rodzaju frakcje coraz bardziej stają się podejrzliwe względem siebie. Społeczność zaczyna się rozdrobnić. Zawsze ktoś ze społeczności ponosi ciężar obaw i strachu.

Zawartość srebra w rzymskim denarze zmniejszała się. Kryzys 3-wieku zobaczył pierwszą zarejestrowaną na świecie inflację, gdy zawartość srebra w pieniądzach wyniosła prawie 0%. Źródło: http://www.tulane.edu/~august/handouts/601cprin.htm

Rzymska inflacja 3-wieku (jawna degradacja pieniądza) wywołała gwałtowne przewroty cesarzy, jako kozłów ofiarnych i winowajców defraudacji systemu, rzymianie widzieli w chrześcijanach, niezadowolenie, wyrażali wielką przemocą, która trwała przez cały okres upadku pieniądza, a kulminującym momentem był edykt Dioklecjana z roku 303. Edykt, między innymi nakazywał, aby chrześcijańskie miejsca spotkań zostały zniszczone, chrześcijanie zostali pozbawieni pracy w urzędzie, chrześcijanin jako wolny człowiek miał być niewolnikiem raz jeszcze, wszystkie pisma miały zostać zniszczone. Wcześniejszy edykt Dioklecjana z roku 301, dążył do regulowania cen i określił kary na “spekulantów”, których ceny odbiegały od tych określonych w edykcie.

Podobna dynamika widoczna jest podczas inflacji okresu średniowiecza, tylko teraz, zdezorientowany i próżny wysiłek dla zrozumienia otaczającej sytuacji znalazł winowajcę w domniemanych czarownicach. Poniższy wykres przedstawia wskaźnik cen w Wielkiej Brytanii w tym okresie z występowaniem procesów czarownic. Szczyt procesów czarownic zbiegł się z maximum rewolucji cenowej.

Brytyjskie procesy czarownic (witch trials) osiągnęły szczyt wraz ze średniowieczną rewolucją cenową (UK Price Index-wskaźnik cen w skali logarytmicznej) Źródło: http://www.personal.utulsa.edu/~marc-carlson/witchtrial/eis.html

Nie inaczej, podobną dynamikę widzimy w czasie rewolucji francuskiej zapoczątkowanej zdobyciem Bastylii przez paryskich mieszczan 14 lipca 1789 roku. Narracja Madame Guillotine i jej krwawa rola jest dobrze znana. Jednak proces i egzekucja króla przez Komunę Paryską nie zaczęła się, aż gdy na przełomie 1792/1793 roku. “Królestwo Terroru”, w którym orwellowsko brzmiący “Komitet Ocalenia Publicznego”, który zlikwidował 17 tys. szlachty i kontrrewolucjonistów, zaczął się na dobre aż w 1793 roku. Wtedy to rewolucja francuska “zjadła siebie samą”, określił to słownie Georges Jacques Danton, zgilotynowany jeden z przywódców rewolucji. Ale zbieg tych historyczny wydarzeń wraz z defraudacją i upadkiem monety jest bardzo uderzający. W części polityczna przemoc była uzasadniona obwiniając szlachtę i kontrrewolucjonistów za galopującą inflację cen żywności.

Kurs wymiany franków w złocie ma przypisane weksle. Władza Terroru Robespierre’a (Robespierr’s "Reign of Terror" Źródło: GFD

Jednakże, najbardziej tragiczną ze wszystkich inflacji w mojej opinii jest na pewno okrutny przykład własnego rozkładu społecznego jakim była hiperinflacja niemieckiej Republiki Weimarskiej istniejącej w latach 1919-1933.

Podobnie jak inne kraje “osi” będąc po złej stronie wojny zaciśnięte w szponach hiperinflacji, Niemcy skierowali swoją wściekłość w stronę swoich Żydów.

Obwiniali ich za otaczające zło, tak jak Rzymianie obwiniali chrześcijan, średniowieczni Europejczycy podejrzewali czarownice oraz francuscy rewolucjoniści winili arystokrację podczas poprzednich inflacji.

Niemiecki index cen towarów i usług konsumpcyjnych (ang. CPI -Consumer Price Index) w skali logarytmicznej. Źródło: GFD

Więc, ja zastanawiam się sam, czy zachęcane przez naszych politycznych i ekonomicznych cheerleaderów do drukowania pieniędzy przez banki centralne, czy oni w pełni zdają sobie sprawę z konsekwencji kontynuacji pieniężnego upadku? Inflacja wyrażona Indeksem cen towarów i usług konsumpcyjnych (ang. CPI -Consumer Price Index) może być zarówno widoczną i wymierną konsekwencją. Widoczna konsekwencja szerokiej inflacji cen aktywów, może okazać się niemożliwą do zmierzenia. Ale co z konsekwencjami, które są niewidoczne i nie możliwe do zmierzenia – a które są najbardziej destrukcyjne ze wszystkich? Czuję mdłości spowodowane tym entuzjazmem, który tryska u naszych mądrych ekonomistów, mam wątpliwości, czy na pewno rozumieją wszystko?

Czy teraz nie jest widoczny społeczny bałagan, dla wszystkich? W USA 99% wini 1%, z kolei 1% wini 47%, sektor prywatny obwinia sektor publiczny, sektor publiczny zwraca argument sektorowi prywatnemu – młodzi winią starszych, wszyscy winią bogatych – tylko kilku kwestionuje pomysły rządów lub banków centralnych …

Wszystko co widzę … to więcej tego samego – więcej defraudacji pieniądza, więcej niezamierzonych konsekwencji i więcej społecznych zaburzeń.

Opracował: Sławomir Kowalczyk, Michał Sobiecki (październik 2012)

Źródło: Source: SocGen

http://www.businessinsider.com/socgens-dylan-grice-is-more-worried-than-ever-2012-10

 

Leave a Reply