January, 2014

Czy kompas popatrzy na południe?

Czy kompas popatrzy na południe?

41 tys. lat temu, oprócz super wulkanu, licznych nagłych zmian klimatu i epoki lodowcowej doszło również do odwrócenia pola magnetycznego Ziemi, twierdzą geologowie z Poczdamu, analizując rdzenie osadów z Morza Czarnego.

Te skrajne scenariusze, szybkie odwrócenie pola magnetycznego Ziemi, krótkoterminowe zmiany klimatu, epoka lodowcowa i wybuch wulkanu we Włoszech, były badane po raz pierwszy w jednym archiwum geologicznym i umieszczone w dokładnej kolejności chronologicznej.

Praca opublikowana przez zespół badaczy N.R. Nowaczyka,…