Posts Tagged ‘bank’

Ujemna stopa procentowa jest niebezpieczna

Ujemna stopa procentowa jest niebezpieczna

… Według Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) – tak zwany bank centralny banków centralnych (Bank przyjął formę spółki akcyjnej, w której udziałowcami są banki centralne pytając się, czy wprowadzenie ujemnych stóp procentowych jest skutecznym środkiem w walce w zapobiegnięciu “fantomu” deflacji przez niektóre banki centralne i czy nie wpływa niekorzystnie na sektor finansowy i całą gospodarkę. Do tej pory banki w krajach ze…

Tagged with:     

Kwadratowe jajka? – “zakłady” w banku

Kwadratowe jajka? – “zakłady” w banku

Pewnego dnia starsza pani weszła do gmachu jednego z Banków Narodowych z torbą pełną pieniędzy. Upierała się, że musi porozmawiać z prezesem banku, aby otworzyć konto oszczędnościowe, bo “Ja mam tu dużo pieniędzy!” Po wielu dyskusjach, pracownicy banku w końcu doprowadzili starszą panią do biura prezesa.

Prezes banku zapytał jej, jak dużo pieniędzy chciałaby wpłacić….

Tagged with: