Posts Tagged ‘ekonomia’

Mikołaj Kopernik: porządek społeczny i rządy

Mikołaj Kopernik: porządek społeczny i rządy

Jedna z najczęściej cytowanych uwag Joha-a Maynard Keynes-a z jego “Ekonomicznych Konsekwencji Pokoju”, rozdział VI z roku 1919, (The Economic Consequences of the Peace) zawiera oskarżenia polityki, którą realizuje System Rezerwy Federalnej oraz inne banki centralne przez ostatnie kilkanaście i więcej lat. Te zasady są w zwolnionym tempie, w opinii autora katalogiem politycznych, społecznych i…

Tagged with: