Posts Tagged ‘inflacja’

Ceny – “Tipping Point” globalnych niepokojów!

Ceny – “Tipping Point” globalnych niepokojów!

Powszechne protesty na Bliskim Wschodzie i w Afryce północnej w roku 2011 nazwane “arabską wiosną” były często postrzegane jako rozbudzenie regionu do cnót demokracji. Być może miało to coś wspólnego z tym, ale opublikowana praca podpisana przez trzech naukowców sugeruje, że skoordynowany harmonogram wszystkich tych protestów został spowodowana przez coś bardziej prostego: Wzrost cen żywności.

Kiedy śledzi się ceny/indeksy produktów rolnych na rynku giełdowym widzimy, że obecnie ceny mają tendencje…

Bogactwo prysło w jednej chwili !!!

Bogactwo prysło w jednej chwili !!!

Przez prawie pół wieku Stany Zjednoczone i reszta świata doświadczyła niespotykanie galopującej i ciężkiej inflacji. Pewnym olśnieniem dla dużej liczby ekonomistów był fakt, że w tym właśnie pół wieku gospodarka świata funkcjonowała na bezprecedensowym standardzie papierowego pieniądza fiducjarnego (łac. fides- wiara) .

Czy jest to zwykły zbieg okoliczności. Nigdy pieniądze świata nie były tak daleko odcięte od…

Tagged with:         

Od upodlenia waluty do społecznego upadku

Od upodlenia waluty do społecznego upadku

Na swoim najbardziej podstawowym poziomie, Dylan Grice z SocGen zauważa, że działalność gospodarcza jest nie więcej niż wymianą między nieznajomymi. Zależność ta jest zatem uwarunkowana od stopnia ufności między nieznajomymi. Pieniądz jest środkiem wymiany, jest również elementem zaufania. Skorumpowane pieniądze dlatego korumpują zaufanie.

Grice podkreśla, że historia pełna jest wielkich zaburzeń, w których spójność społeczna…

Tagged with: