Posts Tagged ‘Napoleon’

Blef pierwszego konsula

Blef pierwszego konsula

Nie tylko w sensie wojskowym i politycznym, lecz także ekonomicznym.

Napoleon zdobywał Włochy, gdy był jeszcze generałem, w latach 1796–1797. Ponownie wyruszył do Italii już jako pierwszy konsul.

Jego władza nad Francją i dalsze losy były uzależnione od wyniku wojny z Austrią, która w kampanii 1800 roku chciała pomścić dotychczasowe klęski. Miała tego dokonać licząca 270…

Tagged with: