Posts Tagged ‘pieniadz’

Mikołaj Kopernik: porządek społeczny i rządy

Mikołaj Kopernik: porządek społeczny i rządy

Jedna z najczęściej cytowanych uwag Joha-a Maynard Keynes-a z jego “Ekonomicznych Konsekwencji Pokoju”, rozdział VI z roku 1919, (The Economic Consequences of the Peace) zawiera oskarżenia polityki, którą realizuje System Rezerwy Federalnej oraz inne banki centralne przez ostatnie kilkanaście i więcej lat. Te zasady są w zwolnionym tempie, w opinii autora katalogiem politycznych, społecznych i…

Tagged with:       

Bogactwo prysło w jednej chwili !!!

Bogactwo prysło w jednej chwili !!!

Przez prawie pół wieku Stany Zjednoczone i reszta świata doświadczyła niespotykanie galopującej i ciężkiej inflacji. Pewnym olśnieniem dla dużej liczby ekonomistów był fakt, że w tym właśnie pół wieku gospodarka świata funkcjonowała na bezprecedensowym standardzie papierowego pieniądza fiducjarnego (łac. fides- wiara) .

Czy jest to zwykły zbieg okoliczności. Nigdy pieniądze świata nie były tak daleko odcięte od…

Tagged with: