Posts Tagged ‘stopa procentowa’

Ujemna stopa procentowa jest niebezpieczna

Ujemna stopa procentowa jest niebezpieczna

… Według Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) – tak zwany bank centralny banków centralnych (Bank przyjął formę spółki akcyjnej, w której udziałowcami są banki centralne pytając się, czy wprowadzenie ujemnych stóp procentowych jest skutecznym środkiem w walce w zapobiegnięciu “fantomu” deflacji przez niektóre banki centralne i czy nie wpływa niekorzystnie na sektor finansowy i całą gospodarkę. Do tej pory banki w krajach ze…

Tagged with: