Posts Tagged ‘Watykan’

Jak rezygnowali 
papieże

Jak rezygnowali 
papieże

Trudno właściwie powiedzieć jednoznacznie, czy rezygnacja Benedykta XVI jest drugą 
czy trzecią w historii.

Najbardziej znany jest przypadek papieża Celestyna V.
 Już sam jego wybór wzbudzał kontrowersje. John Norwich w „Niezwykłych historiach papieży” pisze: „Po śmierci papieża Mikołaja w kwietniu 1292 r. dwunastu żyjących kardynałów zebrało się na konklawe, niespiesznie obradowali przez 27 miesięcy, wybrali jednego…

Tagged with:       

Rezygnacja papieża i wielka zapaść finansowa?

Rezygnacja papieża i wielka zapaść finansowa?

We wtorek, 12 lutego 2013, papież Benedykt XVI zaszokował świat i jego kongregacje wiadomością o rezygnacji z papiestwa, co jest zupełnie bez precedensu w nowożytnej historii. Ostatnim papieżem, który zrezygnował był Grzegorz XII, a zrobił to tylko w celu rozwiązania dylematu przywództwa w kościele w lipcu 1415 roku. To było 600 lat temu, od tego czasu to nigdy nie miało miejsca. Każdy papież w okresie tych 600 lat umierał…

Tagged with: