Posts Tagged ‘złoto’

Mikołaj Kopernik: porządek społeczny i rządy

Mikołaj Kopernik: porządek społeczny i rządy

Jedna z najczęściej cytowanych uwag Joha-a Maynard Keynes-a z jego “Ekonomicznych Konsekwencji Pokoju”, rozdział VI z roku 1919, (The Economic Consequences of the Peace) zawiera oskarżenia polityki, którą realizuje System Rezerwy Federalnej oraz inne banki centralne przez ostatnie kilkanaście i więcej lat. Te zasady są w zwolnionym tempie, w opinii autora katalogiem politycznych, społecznych i…

Tagged with:       

Piekielne proroctwo

Piekielne proroctwo

Współczesna nauka daje wspaniałe narzędzia do prognozowania optymizmu lub tragicznego w skutkach pesymizmu …

Nie jest dziełem przypadku ten artykuł, ta tematyka i ten dzień jego publikacji, bo nic i nigdy nie jest przypadkiem.

Wykres, który tu publikuje jest znany już od dawna fachowcom z branży inwestycyjnej. Przedstawia prostą zależność amerykańskiego indeksu giełdowego DJIA do ceny złota wyrażonej w dolarach….

Tagged with: